SPEAKER’S HET ECONOMISCHE GEDOE VOORSPELLERS ZIJN BALLROOMDANSERS Een ontmoeting met prins Al-Walid Ben Talal, de Belgische Staat, de Petroleumfederatie, de heer en mevrouw Jan-met-de-pet en uw leraar Engels | Jean Blavier Het seizoen is gelukkig voorbij. De voorspellers van allerlei pluimage hebben zich in december en januari, zoals elk jaar trouwens, weer laten gaan, maar deze keer hadden ze te maken met een flink – en onvoorspeld – struikelblok: de prijs van aardolie. Wie had de daling voorspeld? Niemand. Wie durft beweren dat de prijzen weer gaan stijgen? Niemand. Of verder gaan dalen? Niemand. Wie zal voorspellen dat de prijzen nooit meer 100 dollar bereiken? Eens te meer, niemand, behalve misschien Saoedi prins Al-Walid Ben Talal, die deze materie waarschijnlijk beter dan wie ook kent, want de olieprijs wordt, om geostrategische redenen gemanipuleerd. Sommigen beweren dat de Saoedi’s de Amerikaanse schaliegasproducenten willen klein krijgen. Andere zeggen dat dit de prijs is die het Westen aan Vladimir Poetin oplegt voor wat er in Oekraine is gebeurd. Wie heeft gelijk? Zeg ons niet dat wij behalve naar voorspellers, ook nog naar deskundigen in de geopolitiek moeten luisteren. Genade! Doet u dit niet aan iets anders denken? Toch wel: de rentevoeten! Ze blijven maar dalen, terwijl er enige tijd geleden een heleboel mensen waren die precies het tegenovergestelde voorspelden. De herinneringen die ik aan het middelbaar onderwijs overhoud, laten me vandaag toe Staten met leerkrachten te vergelijken. Ze brullen als alles verkeerd loopt. En als er geen vuiltje aan de lucht is, heerst de stilte. Zegt de Belgische Staat hoeveel hij uitspaart wanneer hij een 10-jarige lening tegen een rentevoet van 0,70% aangaat? Stilte. Of hooguit een paar regeltjes in de media. Maar wanneer wij vernemen dat de Belgische gezinnen, dankzij de daling van de olieprijs, wat minder onder druk komen te staan, vertelt de Petroleumfederatie er meteen bij dat deze prijsdaling de Belgische Staat 250 miljoen euro aan gederfde btw-inkomsten zal kosten. Wij begrijpen dus dat de Staat de 250 miljoen ergens anders zal moeten vinden. U mag eens raden bij wie. Hard en week Voorspellers wagen zich maar zelden in het moerassige gebied van de fiscaliteit. Alle begrip voor: als men op harde grond denkt te staan, zakt men plots in weke modder weg. En omgekeerd. Het grappigste daarin is nog dit fantastisch begrip: tax shift. Wat gaan we nu echt shiften? De inkomstenbelasting vervangen door een belasting op het kapitaal, beweren de regerende partijen (sommige althans). Het kapitaal belasten? Goed zo, maar hoe pakken we dit aan? Gaan we het kapitaal zelf belasten of de inkomsten ervan? En waar zit dat kapitaal, trouwens? Opnieuw, de harde grond blijkt veel weker dan voorzien. Probeer het kapitaal vast te krijgen en het verdwijnt spoorloos. Dit geldt natuurlijk niet voor vastgoedkapitaal, dat hard is, behalve in het geval van grootschalig vastgoedkapitaal, dat achter een scherm van vennootschappen schuilgaat. Dit harde kapitaal is in feite ook week. Al deze vernuftige praktijken liggen echter buiten bereik van de heer en mevrouw Jan-met-de-pet, die de taks shift wind in volle gezicht krijgen. Welke voorspeller zal hun durven aankondigen dat ze, als eigenaars van twee of drie appartementen, er binnenkort nogal uitgewaaid zullen uitzien? Voorspellers zijn niet alleen ballroomdansers1 , ze zijn ook verzot op Engelse termen. U hoort ze praten over de tapering van de Amerikaanse Federal Reserve (die de Amerikaanse rentevoeten de hoogte instuurt, en dus ook de dollar, waardoor de euro daalt en wij minder voordeel halen uit de daling van de olieprijs). Ze hebben het over de quantity easing politiek, een andere Amerikaanse specialiteit die ondertussen door Japan en de Europese Unie werd afgesnoept (het komt erop neer de balans van de centrale bank door de aankoop van effecten te verbeteren), de convergentie van de spreads (de verschillen tussen rentevoeten op staatsleningen) enzovoort. Laten we het hierbij laten en misschien nog even focussen op een andere uitdrukking die voorspellers heel graag hanteren: in 2015 doen wij vooral aan muddling through. Voortmodderen, dus. Harde tijden, weke context. ● 1. Lees ‘Le bal des aveugles’ van Michel Turin, Albin Michel, Parijs, 2014. CORNER Amper Neem afspraak met ons ondernemingsloket voor een kosteloos en 45 min. om uw onderneming op te richten persoonlijk gesprek. J Ondernemingsnummer J BTW J Sociaal verzekeringsfonds 02 643 78 09 J Ziekenfonds J Verzekeringen wwww.beci.be/nl/loket BECI - Brussels Business - janvier 2015 5 Pagina 6

Pagina 8

Heeft u een archief, issue of digi PDF-en? Gebruik Online Touch: clubmagazine online publiceren.

Brussel Metropool - februari 2015 Lees publicatie 10026Home


You need flash player to view this online publication