SPEAKER’S HET POLITIEKE GEDOE JE SUIS CHARLIE, PAS CHARLOT Bepaalde gebeurtenissen overstelpen al de rest. Ze galmen zo sterk en zo gewelddadig dat onze geest, onze gesprekken en zelfs de media er volledig door verzadigd geraken en niet meer in staat zijn aan iets anders te denken. | Michel Geyer Na de schok en de ontroering komen de gerechtvaardigde vragen: waarom? Werd het nodige gedaan om dit te vermijden? Wat doen we op lange termijn? De vragen voeden waardevolle en interessante debatten over solidariteit en de manier waarop. Diepgaande en ernstige discussies zijn dat. En ze geven een goed gevoel! Over de vrijheid van meningsuiting, het respect dat godsdiensten verdienen, de manier van samenleven, het lot van een of andere vedette(ke) eerder dan van iemand anders … Laten we toegeven dat wanneer onze symbolen bloeden, de sociale en economische beslommeringen nogal irreëel of zelfs misplaatst overkomen. Weinig mensen aanvaarden dat. Er viel deze maand nochtans heel wat te vertellen. Een paar dingen over de afgestote werklozen of de indexsprong (zijn de boosaardige werkgevers nu voor of tegen?). Er was één en ander te zeggen over het overleg tussen werkgevers en vakbonden en de constructieve houding van beiden ten aanzien van de economische maatregelen van de federale regering. We hadden ons onbehaaglijk gevoel kunnen uitdrukken tegenover diegenen die de dialoog weigeren rond maatregelen die zoveel mensen nuttig of zelfs noodzakelijk vinden. Het nieuws betrof ook een van onze stokpaardjes: de mobiliteit, met de aangekondigde planning voor het afbreken van de Reyers viaduct. Niemand durft 4 BECI - Brussel Metropool - februari 2015 vragen wanneer deze werf rond zal zijn, maar we hadden toch ondeugend willen weten waarom hij in feite nog niet was begonnen. Als het project zo vanzelfsprekend is als wordt beweerd, zou het toch niet moeten aanslepen? In het nieuws over mobiliteit vonden wij onlangs enkele gegevens aangaande de verlenging van de pendeltijden voor wie in Brussel werkt: +25% sinds 2012, volgens Agoria. De sukkelaars die dagelijks in de file vastzitten, beseffen maar al te goed dat time is money. Zonder te fel in te gaan op de uitspraken van Pascal Smet wanneer hij een bek opzet tegen de ontoereikende budgetten om het GEN te ontwikkelen (ondernemers hebben blijkbaar de gewoonte om steeds meer met steeds minder te doen), droomden wij van een vergadering tussen de Brusselaar en de federale Jacqueline Galant, of tenminste het stukje vergadering waar over cijfers wordt gediscussieerd. Want met Jacqueline Galant wordt zulks vaak grappig. Och, als er tenminste wat meer rekening werd gehouden met de voorstellen om car sharing verder te ontwikkelen … Wij hadden het ook graag gehad over de vurige tegenstand en de strijd rond de ‘black box’ (een verschrikkelijke benaming, vindt u niet?) die fraude in de Horecasector zou moeten tegenwerken. Dit gaat gepaard met de wil van de Stad Brussel om de opening van snacks en cafés in het centrum te beperken. Daarbij vergeet de stad misschien dat alle restaurants die binnenkort wegens de strijd tegen fraude failliet zullen gaan, toch op een of andere manier vervangen zullen moeten worden. Driemaal goed nieuws Een raadseltje om af te sluiten: wat hebben Audi, het Atomium en het Belgisch Stripcentrum in gemeen? Wel, ze braken alle drie een record: een recordproductie voor de fabriek en een recordaantal bezoekers voor de andere twee. Driemaal goed nieuws voor drie symbolen van onze hoofdstad die elk op hun manier internationaal worden erkend. Dit is het bewijs dat ons stedelijk gewest wel degelijk leeft, zich ontwikkelt en vooruitkomt, ondanks de crisis en de institutionele hinderpalen! Om dit allemaal te bespreken was er noch plaats, noch tijd. Maar we zijn er wel in geslaagd het uiteindelijk toch niet over Charlie Hebdo te hebben. Het was dus wel degelijk mogelijk. ● CORNER Pagina 5

Pagina 7

Voor boeken, online relatiemagazines en kranten zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw sportbladen.

Brussel Metropool - februari 2015 Lees publicatie 10026Home


You need flash player to view this online publication