DYNAMIEK De bedrijfsoverdracht, een uitdaging voor Brussel ONDERNEMEN De overdracht van bedrijven – en dan voornamelijk KMO’s – hoort bij de grote economische vraagstukken waar Europa én Brussel mee opgezadeld zitten. Binnen de Europese lidstaten zijn jaarlijks nagenoeg 690.000 ondernemingen aan overdracht toe. In België, een typisch KMO-land, zouden tegen 2025 bijna 300.000 bedrijven een andere eigenaar moeten vinden. Bij gebrek aan een goed voorbereide overdracht, riskeert echter een flink deel gewoon te verdwijnen, met alle gevolgen van dien. Gaëlle Hoogsteyn O ver bedrijfsoverdrachten lopen de discussies al bijna 20 jaar. De Europese Commissie boog zich in 1994 voor het eerst over dit vraagstuk. Dit resulteerde toen in een aanbeveling waarbij de lidstaten werden verzocht een aantal maatregelen te treffen voor een vlottere overdracht van KMO’s. Daarbij was het uiteraard de bedoeling zowel die bedrijven als hun werkgelegenheid in stand te houden. In 2005 kwam er door toedoen van toenmalige Brusselse Minister van Werkgelegenheid en Economie een algemeen plan voor bedrijfsoverdrachten. Wij staan nu 10 jaar later en stellen vast dat deze projecten de situatie niet ingrijpend hebben verbeterd. Met de vergrijzing van de bevolking is het probleem van de bedrijfsoverdracht zich trouwens nog acuter gaan stellen. besteed. Met pijnlijke gevolgen wat betreft de werkgelegenheid en de valorisatie van het economisch weefsel. Erger nog: heel wat bedrijven verdwijnen na een slecht voorbereide overdracht. En dit betekent meteen ook het einde van de relaties met klanten, leveranciers, banken en personeel. Het imago overleeft zulks ook niet. Aanzienlijke uitdagingen Bij een bedrijfsoverdracht staan vooral het behoud van de tewerkstelling en de valorisatie van de economische structuur op het spel. Als niet danig wordt ingegrepen, verdwijnt binnenkort een groot aantal bedrijven, wat onvermijdelijk met een verlies van arbeidsplaatsen gepaard gaat. En zonder overnemer verdwijnt, naast een aantal banen, ook de creatie van waarde. In België overweegt 23% van de voor overdracht vatbare ondernemingen gewoon de verdwijning, bij gebrek aan een overnemer. In Brussel: • zullen meer dan 37.000 ondernemingen en ZKO’s binnen de 10 jaar een andere eigenaar moeten vinden; • zijn 31% van de Belgische ondernemers meer dan 50 jaar oud en 12% meer dan 60 jaar oud; • riskeren 147.000 banen binnen de 10 jaar wegens een slecht voorbereide overdracht verloren te gaan. Het wordt dus hoog tijd om oplossingen uit te werken om de verdwijning van zulke ondernemingen te vermijden. Een tekort aan langetermijnvisie Een onderzoek toont aan dat nagenoeg 50% van de ondernemers die binnen de twee jaar een overdracht overwegen, nog niets hebben voorbereid. De bedrijfsleider bekijkt het overdrachtsproces meestal op korte termijn. Een geslaagde overdracht vergt echter twee à drie jaar voorbereiding. Daar wringt het schoentje. Vele levensvatbare ondernemingen moeten uiteindelijk sluiten omdat er aan de verschillende facetten van een overdracht onvoldoende aandacht werd Onze Transmission Hub BECI wenst in de overdracht van ondernemingen een sleutelrol te spelen. Daarom roepen wij vandaag een Transmission Hub in het leven. Wij zijn van plan de voornaamste actoren in het beheer van bedrijfsoverdrachten bij elkaar te brengen en een bijzonder gunstige economische, juridische en sociale omgeving te scheppen om ondernemers doorheen dit proces te begeleiden en te ondersteunen. De Transmission Hub zal in de komende weken en maanden aanbevelingen in die zin formuleren. Meer informatie leest u ons op onze website www.beci.be /HUBtransmission. ● 30 BECI - Brussel Metropool - februari 2015 Pagina 31

Pagina 33

Interactieve e-catalogus, deze spaarprogramma of drukwerk is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online uitgeven van internet archief.

Brussel Metropool - februari 2015 Lees publicatie 10026Home


You need flash player to view this online publication