DYNAMIEK SELF-EMPLOYED CORNER De restaurants betalen de rekening Nog vóór 28 februari 2015 zullen ongeveer 40.000 restaurants in België zich moeten laten registreren als gebruiker van een kassasysteem met een fiscale datamodule. Dit systeem zou dan ten laatste tegen 31 december 2015 moeten worden geactiveerd. Een stand van zaken en het standpunt van de sector hierover. De reglementering Horecazaken die meer dan 10% van hun omzet uit ter plaatse genuttigde maaltijden halen, zullen zich moeten uitrusten met een kassasysteem met fiscale datamodule (geregistreerd kassasysteem – GKS). De regering Michel heeft in dit opzicht niets aan de kalender van haar voorgangster veranderd. In de praktijk betekent dit dat alle betrokken zaken zich vóór 28 februari 2015 op de site van de FOD Financiën moeten registreren. Daarna hebben ze tot uiterst 31 december 2015 de tijd om zich een kassasysteem aan te schaffen dat verbonden zal zijn met de zogenaamde ‘Fiscal Data Module’ (oftewel ‘black box’, een soort elektronische verklikker). De regering wil dat alle geregistreerde bestellingen en inkomsten onveranderlijk en gemakkelijk te controleren worden, om zwartwerk in de sector te bestrijden. Het standpunt van de sector De Belgian Restaurants Association (BRA) verenigt honderden koks en zaakvoerders van restaurants uit de drie Gewesten van ons land. Wij hadden een gesprek met de Voorzitter, kok Yves Mattagne, en de secretaris-generaal, Miguel Van Keirsbilck. “De grote meerderheid van restaurant-zaakvoerders wenst haar onderneming op een transparante wijze te valoriseren en op een markt zonder oneerlijke concurrentie te mogen werken.” In dit opzicht is de BRA niet gekant tegen het kassasysteem met fiscale module. Wel wordt geopperd dat de ‘black box’ vooral resulteert uit een fundamenteel probleem van de restaurantsector, namelijk de extreme economische kwetsbaarheid. Een ambachtelijk restaurant heeft onvermijdelijk veel arbeidskrachten nodig. Gelukkig maar. Helaas zijn de kosten op de lonen in België zodanig zwaar dat de rentabiliteit van heel wat restaurants eraan kapot gaat. Het arbeidsrecht – en dan vooral wat betreft de werktijden – blijft strak en star, terwijl het beroep werktijden vergt die overeenstemmen met de verwachtingen van de consumenten. “Tot onze grote ergernis spanden al de regeringen sinds 2009 in dit dossier het paard achter de wagen, of de taart achter de vlaaien, om het culinair uit te drukken! De tegemoetkomingen onder de vorm van lagere RSZ werkgeversbijdragen zijn ontoereikend en beperken zich tot vijf BECI - Brussel Metropool - februari 2015 29 Miguel Van Keirsbilck (links) en Yves Mattagne. werknemers. Structurele verminderingen van de werkgeversbijdragen worden ten vroegste voor 2016 of 2017 aangekondigd. Ondertussen hebben vele restaurants hun personeel verminderd… of de zaak opgedoekt.” De BRA vreest verder dat de ‘black box’ zou worden opgelegd om de werktijden in de restaurants te meten, of om via vergelijkingen, vroegere boekjaren fiscaal te gaan bijsturen. En dan is er voor iedereen het vraagstuk van de inbreuk op de privacy door het nieuwe btw strookje waarop het detail van al wat u in het restaurant gegeten en gedronken hebt, zal worden vermeld. “Moet de fiscus ook dat weten? Wij vinden van niet!” “Wij vragen nu een versnelling en een toename van de verlichting van de werkgeverslasten, meer soepelheid wat betreft overuren, een btw-tarief op voeding en niet alcoholhoudende drank dat dichter bij het gemiddelde van de buurlanden aanleunt, en een betere aftrekbaarheid van de restaurantkosten voor zelfstandigen en voor de ondernemingen”, stellen de vertegenwoordigers van de Belgian Restaurants Association. ● Pagina 30

Pagina 32

Heeft u een uitgave, digi magazine of internet lesmateriaal? Gebruik Online Touch: onderwijs catalogus online plaatsen.

Brussel Metropool - februari 2015 Lees publicatie 10026Home


You need flash player to view this online publication