TOPIC OFFICE Zonder vast kantoor De jongste generatie werknemers kenmerkt zich vooral door haar mobiliteit. Die mensen hebben geen vast bureau meer nodig om productief te zijn. Het fenomeen duikt al enkele jaren lang in de bedrijfswereld op met de opkomst van nieuwe werkomgevingen die tegelijk soepeler en minder conventioneel zijn. Wij bezochten twee ondernemingen die hierin pionierswerk leverden. Gaëlle Hoogsteyn W ij beginnen bij Belfius Bank, waar het concept van mobile work al enkele jaren van toepassing is. Wij vinden daar grote, goed belichte gemeenschappelijke werktafels, afgezonderde kantoren, gesloten zalen en decoratie met bamboe en veel kleur. Op het eerste gezicht oogt het geheel nogal aangenaam. “Dat hoor ik graag”, zegt Marc Awouters, die verantwoordelijk is voor Facility Management. “In tegenstelling tot de meeste andere bedrijven, hebben wij dit concept op ons eentje, zonder toedoen van consultants en in de bestaande gebouwen uitgewerkt. Het proces ging in 2008 stapsgewijze van start. Eerst hebben wij een soort ‘pilootverdieping’ ingericht. Vanaf 2009 zijn wij het principe van mobile work geleidelijk in al onze gebouwen gaan toepassen.” Deze overgangsperiode werd trouwens heel onlangs, in december 2014, afgerond, met de verhuizing van de laatste werknemers van het Pacheco gebouw naar de Rogier toren. In zes jaar tijd is Belfius van vijf naar twee gebouwen overgestapt, waarbij de bezette oppervlakte van 210.000 naar 120.000 m² werd teruggebracht. De kantoren van de MIVB zijn zeker even aangenaam als die van Belfius. Daar wordt voorrang gegeven aan hoogte en transparantie, naast verscheidene types werkposten, uiteraard. “Tot in 2008 was onze sociale zetel over meerdere sites verdeeld”, licht woordvoerster Françoise Ledune toe. “Omdat wij alle afdelingen wilden centraliseren, werd een verhuizing onvermijdelijk en hebben wij van de gelegenheid gebruik willen maken om het concept van ’dynamic office’ in te voeren. Wij hebben advies ingewonnen bij deskundigen en hebben ook naar de mening van ons personeel en de vakbonden gepolst. Het gaat hier om een standaardconcept dat echter een aantal individuele aanpassingen toelaat (o.a. de keuze van de PC, van de bureaustoel en van ergonomisch materiaal). Sommige mensen hebben een vaste werkpost behouden (dit geldt onder andere voor de grafische vormgevers die op Mac systemen werken).” Een win-win situatie? De ondernemingen mikken eerst en vooral op besparingen. Zowel bij Belfius als bij de MIVB, zijn er 8 bureaus voor 10 werknemers. Volgens Françoise Ledune “hadden wij ons volgens de berekeningen tot 6 bureaus kunnen beperken. Wij hebben hiervan afgezien om onze bedienden meer comfort te bieden.” Deze beperking van de gebruikte oppervlakte maakt besparingen mogelijk. Maar er is meer. 26 BECI - Brussel Metropool - februari 2015 Grote gemeenschappelijke en lichtovergoten werktafels, bamboe en kleur: Welkom bij Belfius! “Het takenpakket van onze arbeidskrachten wint constant aan diversiteit”, stelt Marc Awouters. “Sommige opdrachten vereisen vergaderingen en werk in teamverband. Andere dossiers vergen veel concentratie en vertrouwelijkheid. Een flexibele en modulaire werkomgeving bevordert dus de werkefficiëntie.” Tenminste als één conditie wordt vervuld: respect. Een vlotte omgang in een mobiele werkomgeving vereist dat het eigenlijke concept wordt nageleefd. “Het ‘mobile work’ concept werd ontworpen om oplossingen voor de vastgestelde behoeften aan te reiken. Het is dus van groot belang een werkpost te kiezen in functie van de activiteit waarmee u bezig bent. Collega’s die systematisch op dezelfde plaats gaan zitten, belemmeren de goede werking van het systeem en maken zelf geen gebruik van de voordelen.” De MIVB stelt vast dat het dynamic office model een nieuwe managementscultuur heeft mogelijk gemaakt. “Wij werken nu eerder in een context van coaching dan volgens de principes van een strikte hiërarchie. De mensen spreken meer met elkaar en er bestaan nu meer netwerkingsmogelijkheden dan vroeger het geval was. Iedereen ziet waar de andere mee bezig is, ongeacht of hij nu bediende of teamleider is. Het systeem berust op vertrouwen en verantwoordelijkheidszin bij iedereen. In dit perspectief hebben we trouwens telewerkmogelijkheden ontwikkeld.” Hoe reageert het personeel? “Het grootste struikelblok was bij de MIVB de aanvaarding van het concept. Het veroorzaakte veel vrees zodat wij op het vlak van interne communicatie heel wat inspanningen hebben moeten leveren. Naarmate het project vorderde en de medewerkers de nieuwe werkruimtes ontdekten, bedaarR.T. Pagina 27

Pagina 29

Voor clubmagazines, online onderwijscatalogussen en folders zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw spaarprogramma.

Brussel Metropool - februari 2015 Lees publicatie 10026Home


You need flash player to view this online publication