OFFICE Mobiliteit en toegang tot Brussel Mobiliteit in en rond het Gewest? Eerder een Belgisch dan een Brussels probleem, want de toegankelijkheid van de economische functie van de metropool staat hier op het spel. Pendelverplaatsingen vormen de hoofdbrok van het mobiliteitsprobleem in een economische ruimte die de grenzen van de hoofdstad ruim overschrijdt. Het is dus duidelijk dat het Brusselse Gewest dit netelig dossier niet op zijn eentje zal oplossen. Er bestaan weliswaar interessante initiatieven, maar door een gebrek aan goede wil lopen ze soms op de klippen. Didier Dekeyser NMBS andere prioriteiten dan Brussel In 2013 verklaarde Rudi Vervoort dat zijn regering van plan was tegen 2018 80% van de kleine Brusselse stations nieuw leven in te blazen. De NMBS had toen beloofd tegen eind 2014 al een aantal nieuwe treinen in dienst te stellen. Ondertussen zag de spoorwegmaatschappij af van deze voor Brussel bevorderlijke globale en maatschappelijke rendabiliteitsaanpak – voor zover de NMBS dit spoor ooit wilde volgen. Ze verzet zich zelfs tegen het project omwille van een onvoldoende rentabiliteit per lijn of zelfs per traject. Dit kleingeestig gereken heeft onder andere op lijn 26 zware gevolgen (zie kaderverhaal). De visie van de NMBS op Brussel beperkt zich tot een wirwar van tunnels om de stad zo snel mogelijk te doorkruisen en tegelijk een aantal pendelaars in de grote stations af te zetten, maar meer niet. Voormalig topman Marc Descheemaecker zei ooit dat de rol van de NMBS “er niet in bestaat taxi te spelen”, maar het vervoer tussen twee stations te verzekeren1 . Taxi spelen, daar zal de MIVB wel voor instaan2 . Met deze zure grap bevestigt de NMBS een verdeling van de taken, terwijl de gebruikers (onder wie de actoren van onze economische welvaart) coördinatie en samenwerking verwachten. Deze houding is op zijn minst ontnuchterend als men weet dat er op ons grondgebied 27 NMBS stations en een onderbenut spoorwegnet werk liggen. Welke zin heeft een overheidsdienst nog wanneer de investering van de gemeenschap om deze dienst tot stand te brengen, niet Als nieuw communicatieknooppunt biedt het Weststation heel wat potentieel, waarvan de ontwikkeling echter op zich laat wachten. meer voor deze gemeenschap wordt ingezet? Men kan zich ook afvragen of de NMBS als nationaal overheidsbedrijf zich niet achter de visie van bepaalde politieke partijen schaart die Brussel een louter utilitaire functie toekennen. Sommige spoorwegprojecten dwarsbomen volledig ruimtelijke ordeningsprojecten van de Brusselse regering. Dit is onder andere het geval voor de zones van het Zuidstation en het Weststation. Zuidstation en Weststation Over de wijk rond het station Brussel-Zuid vertelde Charles Picqué ons onlangs: “De vermindering van de NMBS budgetten is nogal verontrustend. De NMBS is namelijk eigenaar van terreinen in de buurt van het station en zou 1. De NMBS verklaarde zich nochtans bereid ‘taxi te spelen’ met de aanleg van een spoorweggordel rond Brussel waarvan de lijnen in Zaventem zouden samenkomen. Dit stond in Le Soir van 19 april 2013. 2. Als men beseft dat de MIVB op zijn grondgebied meer reizigers vervoert (1 miljoen per dag) dan de NMBS in gans het land en dat de MIVB lijnen bijna volledig verzadigd zijn, dan komt een dergelijke uitspraak bijzonder misplaatst over. 20 BECI - Brussel Metropool - februari 2015 © ADT-ATO Pagina 21

Pagina 23

Voor verenigingsbladen, online relatiemagazines en onderwijs catalogussen zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw brochures.

Brussel Metropool - februari 2015 Lees publicatie 10026Home


You need flash player to view this online publication