DYNAMIEK BECI zet in op gerichtere vormingen De BECI-vormingen kennen een niet-aflatend succes. Toch wil Erick Thiry, coördinator, het aanbod nog meer toespitsen om preciezer tegemoet te komen aan de noden van onze ondernemingen en hun specifieke vragen concreet te beantwoorden. Zijn aanpak luidt dan ook: de competenties van partnerondernemingen aanwenden. Didier Dekeyser De vormingen die BECI aanbiedt zijn bijzonder populair en voor vele zijn er zelfs geen plaatsen meer. Moet u een winnende formule zo nodig omgooien? Erick Thiry: Het gaat hier niet om een revolutie, maar wel om een gevoelige verbetering van ons aanbod. Wij behouden onze ‘traditionele’, zeg maar all-roundvormingen, ook al bestuderen wij in de klassieke thema’s nu al specifieke punten. Zo gaan wij in het sociaal recht dieper in op de impact van de afschaffing van het arbeidersstatuut. Maar deze aanpak houdt eigenlijk geen rekening met de verscheidenheid van de deelnemers enerzijds; en anderzijds komen nieuwe domeinen op de voorgrond die de ondernemingen moeten ontdekken, of die een snelle ontwikkeling doormaken. In het bijzonder verwijs ik naar thema’s zoals milieu, mobiliteit, recycling, stedenbouwkunde, telewerk, hernieuwbare energie, internationale regelgeving over de export, met het oog op de internationale markten, enzovoort. Wij zullen bijvoorbeeld een opleiding Mobility Manager aanbieden, op massale vraag van onze leden, ook omdat ze die nergens anders kunnen volgen. Het is inderdaad zo dat er vandaag weinig antwoorden klaarliggen op een bepaald aantal complexe vraagstukken waar ondernemingen op stuiten. Aan de vele telefoons die ons kenniscentrum ontvangt, kunnen wij afleiden dat ondernemingen op zoek zijn naar antwoorden. Bovendien wachten zij op kwaliteitsvolle vormingen en onze nieuwe invalshoek zal het aanbod dan ook versterken. Wij zullen trouwens ook opleidingen aanbieden met een getuigschrift, onder andere in de sectoren milieu en vastgoed. Erick Thiry 38 BECI - Brussel metropool - januari 2015 Hoe zult u de noodzakelijke expertise verzamelen om een kwaliteitsvolle cursus samen te stellen? Welke experten zijn geschikter dan de ondernemingen zelf? Zij hebben al die problematieken immers al onderzocht. Met die vaststelling in het achterhoofd hebben wij aan al onze leden gevraagd of ze bereid waren om hun gespecialiseerde Ooit gedacht aan het nut van een opleiding? NaaM : ... voornaam : ... © kennis en knowhow te delen met het oog op onze vormingen. De respons was overweldigend, en dat wijst op een opmerkelijke solidariteit tussen ondernemers! Wij organiseerden ook een rondetafelgesprek met meerdere verantwoordelijken uit de human resources, om te peilen naar de noden van de ondernemingen in de toekomst. Ook uit dit gesprek hebben wij essentiële informatie opgedaan over hun verwachtingen, en dat laat ons weer toe om ons aanbod te structureren en nog beter af te stemmen op hun verlangens. Samengevat zullen wij samenwerken met onze leden om een bredere waaier aan gespecialiseerde vormingen aan te bieden, waarbij wij aan de slag gaan met de competenties van onze partnerondernemingen. Vele mensen die zich willen bijscholen stuiten op hetzelfde probleem: het tijdstip... Bij BECI zijn wij ons hier ten zeerste van bewust. Wij hebben het tijdsbestek voor onze opleidingen dan ook beperkt en afgestemd op bedrijfsleiders: formules van 60 minuten, korte sessies, ontbijtformules van 7u30 tot 9u en avondformules van 17u30 tot 19u. ● Contact : Erick Thiry, eth@beci.be NB: BECI-leden genieten een korting van 30% op de prijzen van de vormingen. hi hi Pagina 39

Pagina 41

Scoor meer met een e-commerce shop in uw sportbladen. Velen gingen u voor en publiceerden cursussen online.

Brussel Metropool - januari 2015 Lees publicatie 10024Home


You need flash player to view this online publication