DYNAMIEK SELF-EMPLOYED CORNER Behoed u tegen persoonlijke risico’s, bedrijfsleider! Een aantasting van de e-reputatíon, strafrechtelijke vervolgingen, een fiscale controle, gezondheidsproblemen … De bedrijfsleider stelt zich bloot aan een aantal persoonlijke risico’s die wel met zijn beroep te maken hebben, maar nochtans niet door de onderneming worden gedekt. IZEO heeft dit duidelijk ingezien en reageert met de lancering, in januari, van een specifiek product dat zich tot KMO bedrijfsleiders en CEO’s richt. Emmanuel Robert IZEO, de beweging ter vertegenwoordiging en verdediging van de zelfstandigen, die samen door BECI en Partena werd opgericht, bood zijn leden al verscheidene diensten om hun bezorgdheden tegemoet te komen. Aan de hand van deze ervaring lanceert de beweging vandaag een product dat meer specifiek voor KMO bedrijfsleiders en CEO’s is bestemd. “Deze twee doelgroepen verschillen en kampen met specifieke problemen, ook al hebben ze sommige in gemeen”, zegt IZEO secretaris-generaal Miguel Van Keirsbilck, aan de hand van de door de Universiteit van Luik verwezenlijkte studie ‘Stress & Santé des indépendants – Quelles réalités, quelles solutions ?’ De studie vermeldt een ‘top 5’ van de meest voorkomende problemen voor zelfstandigen. Daarin staan administratieve lasten en werklast, onbetaalde facturen en cash flow problemen, geschillen met klanten of leveranciers, ongevallen of gezondheidsproblemen, en ten slotte de staat van het orderboek. “IZEO wil concrete oplossingen bieden voor deze vitale uitdagingen van zelfstandigen”, aldus de heer Van Keirsbilck. “Daarom opent het jaarlijks IZEO lidmaatschapsgeld – 99 aftrekbare euro’s – het recht op verscheidene diensten: een juridische en administratieve bijstand, de inning van onbetaalde facturen, de bemiddeling bij geschillen, een verzekering tegen onen, een gezondheidscoaching, elatieontwikkeling en netwerking… aanbod vult dat van BECI peraan. BECI helpt de onderneming haar ontwikkeling terwijl het aanan IZEO vooral op de ondernemer als persoon focust.” s eigenaardig genoeg minder beschermd ecies op dit niveau heerst er een tekort, vindt Miguel Van Keirsbilck: vormen één geheel met hun professionele activiteit. Wat nu met een KMO bedrijfsleider of de CEO van een onderneming met een juridisch statuut van vennootschap? Paradoxaal genoeg zijn deze mensen minder goed beschermd. De onderneming wordt gedekt door verzekeringen of door de diensten die federaties (waaronder BECI) aanbieden. Maar de topman blijft kwetsbaar voor sommige persoonlijke risico’s die met zijn activiteit te maken hebben. Het schip is veilig, maar de skipper dus veel minder!” De door IZEO verrichte studies en de vele contacten met ondernemers wijzen erop dat voornamelijk vier grote risico’s de CEO’s en KMO bedrijfsleiders als personen bedreigen: “De aantasting van hun e-reputation, strafrechtelijke vervolgingen wegens een overtreding of een gebrek aan vooruitziendheid, een fiscale controle die, vanuit de vennootschapsbelastingen, in de persoonlijke fiscale situatie zou gaan neuzen, of nog een gezondheidsprobleem.” Naast een aanbod voor zelfstandigen, ontwikkelt IZEO dus een splinternieuw pakket aan specifiek voor CEO’s en KMO bedrijfsleiders ontworpen beschermingen die precieze oplossingen bieden voor deze vier vormen van risico’s. Het pakket, dat door de onderneming wordt onderschreven ten voordele van haar bedrijfsleider(s), bevat: 1. Een actieve bescherming van zijn/hun e-reputation; 2. Een juridische bescherming in geval van strafrechtelijke vervolgingen (25.000 €) voor de gerechtelijke verdedigingskosten, met vrije keuze van de advocaat); 3. Een fiscale bescherming: dekking van de honoraria van een boekhouder of fiscalist, of van een advocaat-fiscalist, om de bedrijfsleider te verdedigen tijdens de administratieve of gerechtelijke fasen van een fiscale regularisatie; 4. Een jaarlijkse preventieve gezondheidsbalans, aangepast om de kansen tot het behoud van een goede gezondheid te vergroten, voor het goede beheer van de onderneming. “Zelfstandigen als natuurlijke personen (wij denken aan ambachtslieden, handelaars of vrije beroepen) Miguel Van Keirsbilck, secretaris-generaal van IZEO. BECI - Brussel metropool - januari 2015 37 “Omdat een bedrijfsleider met een gerust gemoed en een goede gezondheid de beste garantie vormt voor de prestaties van zijn onderneming”, besluit Miguel Van Keirsbilck. Meer informatie: www.izeo.be ou info@izeo.be. Pagina 38

Pagina 40

Scoor meer met een webwinkel in uw catalogussen. Velen gingen u voor en publiceerden flyers online.

Brussel Metropool - januari 2015 Lees publicatie 10024Home


You need flash player to view this online publication