TOPIC CONJUNCTURELE EVOLUTIE VAN DE OMZET, BOUW, BHG (miljoenen euro’s) 500 400 300 200 100 0 CONJUNCTUUR (rechterschaal) TENDENS CONJUNCTURELE EVOLUTIE VAN DE OMZET, VERVOER EN OPSLAG, BHG (miljoenen euro’s) 600 500 400 300 200 100 0 CONJUNCTUUR (rechterschaal) TENDENS 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 SEIZOENGEZUIVERDE GEGEVENS CYCLUS Bouw Toestand rond juni 2014: bijzonder gunstig tijdens de eerste helft van het jaar, mede dankzij het goede weer en de positieve toename van investeringen in woningen op nationaal vlak tijdens het eerste trimester van 2014. Uitzichten: een analyse van de bestellingen duidt in de richting van een lagere activiteit in de komende maanden. Op Belgisch niveau gingen de investeringen in woningen tijdens het tweede trimester achteruit, wat ook een negatieve impact op de activiteit van de sector zou moeten uitoefenen. Al bij al zou het activiteitsniveau geleidelijk het lange-termijngemiddelde moeten benaderen. 240 180 120 60 0 -60 -120 SEIZOENGEZUIVERDE GEGEVENS CYCLUS Vervoer en opslag Toestand rond juni 2014: in deze sector is de activiteit gedurende de ganse periode in een negatieve conjunctuur blijven steken (de evolutie staat in verband met de activiteiten van de industrie). Uitzichten: evolutie naar het lange-termijngemiddelde. CONJUNCTURELE EVOLUTIE VAN DE OMZET, GROOTHANDEL, BHG (miljoenen euro’s) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 CONJUNCTUUR (rechterschaal) TENDENS 1 200 1 000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 SEIZOENGEZUIVERDE GEGEVENS CYCLUS Groothandel Toestand rond juni 2014: deze sector is sterk afhankelijk van de conjuncturele verschuivingen in productieactiviteiten, vandaar hetzelfde gebrek aan dynamisme. Uitzichten: de trend op lange termijn is negatief, onder andere omdat het Gewest bij gebrek aan voldoende ruimte weinig ontwikkelingspotentieel biedt. Vroeger dan eind 2014 moet een herstel van de activiteiten niet worden verwacht. GEVORDERDE DIENSTEN AAN DE PRODUCTIE Deze sectoren vertegenwoordigen het grootste aandeel van de toegevoegde waarde in Brussel (46% in 2012), mede dankzij de administratieve en politieke specialisatie van de hoofdstad. CONJUNCTURELE EVOLUTIE VAN DE OMZET, INFORMATIE EN COMMUNICATIE, BHG (miljoenen euro’s) 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 CONJUNCTUUR (rechterschaal) TENDENS 20 BECI - Brussel metropool - januari 2015 600 500 400 300 200 100 0 -100 SEIZOENGEZUIVERDE GEGEVENS CYCLUS Informatie en communicatie Toestand rond juni 2014: de matige verbetering die vanaf het einde 2013 in de internationale conjunctuur werd vastgesteld, heeft in de eerste helft van dit jaar geen invloed gehad op deze activiteitssector, waarvan de omzet een negatieve trend is blijven vertonen. Uitzichten: vroeger dan einde 2014 of begin 2015 moet geen verbetering worden verwacht. Miljoen euro Miljoen euro Miljoen euro Jan-10 Juli-10 Jan-11 Juli-11 Jan-12 Juli-12 Jan-13 Juli-13 Jan-14 Jan-10 Juli-10 Jan-11 Juli-11 Jan-12 Juli-12 Jan-13 Juli-13 Jan-14 Miljoen euro Miljoen euro Jan-10 Juli-10 Jan-11 Juli-11 Jan-12 Juli-12 Jan-13 Juli-13 Jan-14 Miljoen euro Jan-10 Juli-10 Jan-11 Juli-11 Jan-12 Juli-12 Jan-13 Juli-13 Jan-14 Miljoen euro Miljoen euro Pagina 21

Pagina 23

Voor catalogi, online onderzoeksrapporten en brochures zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw club bladen.

Brussel Metropool - januari 2015 Lees publicatie 10024Home


You need flash player to view this online publication