TOPIC DE TOP VAN DE BRUSSELSE ONDERNEMINGEN Algemene conjunctuur van de economische activiteit in het BHG Onder invloed van een weinig dynamische internationale conjunctuur vertraagde tussen maart en augustus van dit jaar ook de groei van de economische activiteit in Brussel. Het aantal faillissementen is echter fors verminderd, aldus de jongste indicatoren van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse. Dit instituut publiceert tweemaal per jaar een zeer goede conjunctuurbarometer die de jongste verschuivingen in de economische activiteiten op de Brusselse arbeidsmarkt analyseert. Het document schetst ook een aantal uitzichten op korte termijn. Wij bespreken hier enkele van zijn analyses. Didier Dekeyser SYNTHETISCHE CONJUNCTUURINDICATOR (aan de hand van gecentreerde en ingeperkte data) -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 Toestand rond juni 2014: een nogal matige economische activiteit in Brussel, omwille van de nog steeds weinig dynamische nationale en internationale conjunctuur tijdens het eerste semester. Uitzichten: een geleidelijke maar algemene versterking van de nationale en internationale economische activiteit zou ook op de activiteit van het Gewest een positieve invloed moeten uitoefenen. CONJONCTUURINDICATOR ANALYSE PER ACTIVITEITSSECTOR INDUSTRIËLE PRODUCTIE EN HIERMEE VERBONDEN DIENSTEN CONJUNCTURELE EVOLUTIE VAN DE OMZET, INDUSTRIE, BHG (miljoenen euro’s) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 CONJUNCTUUR (rechterschaal) TENDENS 1 000 800 600 400 200 0 -200 -400 SEIZOENGEZUIVERDE GEGEVENS CYCLUS Toestand rond juni 2014: de omzet in de Brusselse maakindustrie volgde tijdens de eerste vijf maanden van het jaar een neerwaartse trend (behoud van de productie van consumptiegoederen; achteruitgang in sectoren die uitrustingsgoederen produceren – en meer bepaald de banden-concurrent.nl/">automobielsector – evenals in sectoren die halffabricaten vervaardigen (o.a. verkooksing, raffinage en chemie)). In tegenstelling tot het nationale niveau, vertoonde Brussel geen duidelijk teken van herstel. Uitzichten: de eerder gunstige uitzichten voor Belgische en Brusselse ondernemingen wat betreft de buitenlandse vraag aan België tijdens de tweede helft van het jaar duiden op een mogelijk herstel van de Brusselse industrie in de loop van het tweede semester. BECI - Brussel metropool - januari 2015 19 Miljoen euro Jan-10 Juli-10 Jan-11 Juli-11 Jan-12 Juli-12 Jan-13 Juli-13 Jan-14 Miljoen euro Jan-09 Juli-09 Jan-10 Juli-10 Jan-11 Juli-11 Jan-12 Juli-12 Jan-13 Juli-13 Jan-14 Juli-14 Pagina 20

Pagina 22

Interactieve erelatiemagazine, deze catalogus of spaarprogramma is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online maken van digitale lesboeken.

Brussel Metropool - januari 2015 Lees publicatie 10024Home


You need flash player to view this online publication