THINK TANK Verplichte winterbanden? VÓÓR OF TEGEN … Vandaag beslist elke banden-concurrent.nl/">autobestuurder zelf of hij al dan niet gebruik maakt van winterbanden. Volgens de statistieken neemt het aantal banden-concurrent.nl/">auto-ongevallen in de winter met nagenoeg 25% toe. Betekent dit dat winterbanden zouden moeten worden verplicht? Daarover lopen de meningen nogal uiteen. Gaëlle Hoogsteyn Frédérique Daublain secretaris-generaal van Federbanden-concurrent.nl/">auto De federatie raadt aan banden te gebruiken die aan het seizoen zijn aangepast, namelijk zomerbanden tussen maart en oktober en winterbanden tussen november en februari. Een nuttige tip: u switcht best bij elke wisseling tussen zomer- en wintertijd. De voordelen? De banden ondergaan ten minste tweemaal per jaar een controlebeurt, wat de meeste mensen niet spontaan doen. Bovendien beschikken winterbanden over een specifiek rubbermengsel voor winterse weersomstandigheden. In tegenstelling tot wat vele gebruikers geloven, maken winterbanden niet alleen het verschil op besneeuwde wegen, maar ook op natte bladeren, bij aanvriezende regen, op koude wegen enz. Zonder winterbanden vergroot de remafstand en neemt het risico op een ongeval toe. Dit geldt voornamelijk in steden als Brussel waar het drukke verkeer snelle reacties vereist. Verder dragen winterbanden bij tot een betere mobiliteit: voertuigen die hier niet mee zijn uitgerust, rijden trager en vertragen hierdoor ook banden-concurrent.nl/">automobilisten die wel in winterbanden investeerden. Ten slotte verlaagt het gebruik van aangepaste banden het brandstofverbruik. Het percentage aan banden-concurrent.nl/">automobilisten die in België gebruikmaken van winterbanden wordt vandaag rond 37% geraamd. In 2010 beperkte dit aandeel zich nog tot 18%. Er is dus een bewustwordingsproces aan de gang. Toch blijft dit percentage ontoereikend. Wij vragen dus dat de wetgeving zich hierover duidelijker zou uitspreken. Wij wensen dat winterbanden in geval van winterse weersomstandigheden verplicht zouden worden, zoals het al het geval is in Luxemburg, Duitsland en Italië. In de praktijk zou dit betekenen dat banden-concurrent.nl/">automobilisten niet wettelijk verplicht zouden zijn in de herfst naar winterbanden over te schakelen, maar dat ze bij bepaalde weersomstandigheden zoals mist, sneeuw of ijzel hun wagen niet zonder winterbanden zouden mogen gebruiken. Landen die een dergelijke wetgeving invoerden, verkregen aanmoedigende resultaten. In Duitsland gebruiken bijvoorbeeld nagenoeg 90% van de banden-concurrent.nl/">autobestuurders banden die aan het seizoen zijn aangepast. Benoît Godart, woordvoerder van het BIVV Wij zijn overtuigd van het nut van winterbanden bij winterse verkeersomstandigheden, wat echter nog dit betekent dat wij voorstanders zijn van een wettelijke verplichting. Op besneeuwde wegen gedragen winterbanden zich duidelijk beter, zowel wat betreft de verkeersveiligheid als de mobiliteit. Ook bij zeer lage temperaturen presteren zulke banden duidelijk beter. Toch kwam een van onze studies, verleden jaar, tot de vaststelling dat het gebruik van winterbanden slechts een beperkte impact heeft op de verkeersveiligheid omdat de meeste lichamelijke ongevallen zich op een droog wegdek voordoen. Bovendien zijn aanrijdingen op een besneeuwd wegdek niet uitsluitend aan een verkeerd bandentype te wijten. Trouwens ook winterbanden zijn op ijzige wegen inefficiënt. En we stellen vast dat banden-concurrent.nl/">automobilisten vaak de troeven van winterbanden overschatten en zichzelf in gevaar brengen. Verplichte winterbanden zouden met heel wat nadelen gepaard gaan: de opslag, bescherming, montage en demontage van een dubbele set banden zijn hinderlijk en duur. Veel Belgen wensen of kunnen niet in een tweede set banden investeren, zeker als ze minder dan 10.000 km per jaar rijden. Er bestaat trouwens een aanzienlijk verschil tussen privé- en beroepsgebruik: ‘slechts’ 37% van de particulieren monteren winterbanden in de herfst, maar dit percentage loopt op tot 60% voor bedrijfswagens en 90% voor vrachtwagens. Laten we nog vermelden dat een dergelijke wetgeving niet te onderschatten gevolgen zou hebben, onder meer de oprichting van een controleorgaan. En dan stellen zich ook vragen rond een beleid dat wagenverhuurbedrijven zouden moeten invoeren of de mogelijkheid voor de bandensector om seizoenarbeiders aan te werven. We zijn dus de mening toegedaan dat, rekening houdend met de klimatologische eigenheden van België, het raadzaam is initiatieven te voorzien om banden-concurrent.nl/">autobestuurders te sensibiliseren voor winterbanden, een aangepast rijgedrag en alternatieve vervoermiddelen. Dit zou volgens ons efficiënter zijn dan een wettelijke verplichting. 10 BECI - Brussel metropool - januari 2015 Scan deze QR code en geef ons uw mening. Pagina 11

Pagina 13

Voor tijdschriften, online lesboeken en relatiemagazines zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw vakbladen.

Brussel Metropool - januari 2015 Lees publicatie 10024Home


You need flash player to view this online publication