AGENDA ➜ Brigitte van der Mensbrugghe +32 2 643 78 30 – bvdm@beci.be Management & RH, Personal improvement 10.02.2015 Je me sens seul et je cours derrière mes objectifs, ras-le-bol !* 11.02.2015 60’ chrono : Les conditions d’une association gagnante* 24.02.2015 Plus de 90 trucs pratiques pour récupérer du temps et des capacités de concentration* Fiscaliteit en financiën 11.03.2015 60’ chrono : Comment (re)faire du cash* Handelsrecht 09.02.2015 Dirigeants d’entreprise, que risquez-vous ?* 25.03 tot 03.07.2015 Opleiding Bemiddeling/Mediation te Hasselt Opleidingen op maat U vindt de opleiding niet die u zoekt? Contacteer ons! Ons opleidingsaanbod wordt opgesteld in functie van de vragen die u ons stelt. U wilt uw vaardigheden ontwikkelen, uw medewerkers beter laten presteren, de teamgeest in uw onderneming versterken? Sociale wetgeving 23.02.15 « Plan Cafétéria » : oui, mais quel est le menu ?* 06.03.15 BECI HR Lunch 09.03.15 Actualiteit inzake wettelijke en aanvullende pensioenen 16.03.15 Evaluez les risques sociaux de votre entreprise!* ➜ Frédéric Simon +32 2 643 78 17 – fs@beci.be Milieu, stedenbouw, mobiliteit 20.03 tot 22.06.2015 Cycle de 7 séances : l’immobilier bruxellois et la cohabitation des fonctions urbaines* (zie p. 11) 03.03.2015 Bail de bureau : attention aux mauvaises surprises !* 24.03.2015 Acheter ou louer sa surface de bureau ? Aspects pratique, juridique et fiscal* ➜ Erick Thiry 32 2 643 78 36 – eth@beci.be 24.02.2015 Zinner Circle 26.02.2015 Speed Business Lunch 25.03.2015 Entrepreneurs night 01.04.2015 Speed Business Lunch 02.04.2015 Afterwork ➜ Beci Events +32 2 643 78 13 – events@beci.be * Enkel in het Frans 25.02.2015 Oorsprong van goederen 17.02.2015 Opportunités du marché Halal * 19.03.2015 Certifier ses produits aux USA : mode d’emploi * 20.03.2015 Uw exportformaliteiten 26.03.2015 BTW: import/export van goederen en diensten ➜ Beci’s International Department +32 2 643 78 02 - sso@beci.be 12.02.2015 EU priorities for financing projects in Central and Eastern countries* Een vormingscyclus over vastgoed in Brussel en de combinatie van meerdere stedelijke functies Van maart tot juni 2015 organiseert BECI in partnerschap met de USL-B*, een cyclus van zes opleidingsdagen rond het thema “Het Brusselse vastgoed en de combinatie van stedelijke functies”. Het parcours wordt afgerond met de bespreking van een essentieel vraagstuk: welke trends mag men in 2025 voor het Brusselse vastgoed verwachten? Het is de bedoeling op een dynamische manier de verscheidene deelaspecten van de vastgoedmarkt in de komende 10 jaar te bespreken, weliswaar met de klemtoon op het samengaan van de verschillende functies die een stad vervult. Aan professionals in immobiliën en stedenbouwkunde, architecten, juristen en overheidsbedrijven biedt deze cyclus de gelegenheid om hun kennis aan te vullen aan de hand van de grote verschuivingen op economisch en demografisch vlak. De zes dagen worden ingedeeld in een aantal ex cathedra cursussen en een bezoek op het terrein. De ‘Executive Master en Immobilier de l’Université Saint-Louis, Bruxelles’ biedt een hoogkwalitatieve opleiding die door de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) wordt erkend en geaccrediteerd. Programma* Kantoorvastgoed en Europa • De stedelijke inplanting van infrastructuren voor de bevolking (scholen, sportcentra …) • Aanpassing van het immobiliënaanbod aan de demografische groei • Stedelijke logistiek en dienstverlenende mobiliteit • Impact van de delende economie op het vastgoedpark • Uitzichten voor toeristisch en congresvastgoed • Slot: Trends op de Brusselse vastgoedmarkt in 2025 * Enkel in het Frans. Inschrijvingen mogelijk voor het ganse programma of voor aparte modules. Info: Lise Nakhlé – lna@beci.be 39 Pagina 40

Pagina 42

Voor vakbladen, online reclamefolders en lesmateriaal zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw PDF-en.

Brussel Metropool - februari 2015 Lees publicatie 10026Home


You need flash player to view this online publication