TOPIC OFFICE Befimmo, het kwaliteitsbeleid van kantoorvastgoed in Brussel De gereglementeerde openbare vastgoedvennootschap Befimmo is een van de stoere Brusselse spelers van de Bel 20 en tegelijk een van de boegbeelden van de modernisering en sanering van de Brusselse kantoorvastgoedmarkt. De vennootschap beheert een hoogwaardig vastgoedportefeuille en kiest uitdrukkelijk voor duurzame ontwikkeling. R.D. H et in Oudergem gevestigde Befimmo hoort bij de grote namen van het kantoorvastgoed in België. Zijn marktkapitalisatie bedroeg op 30 juni 2014 1,2 miljard euro. Zijn vastgoedportefeuille ter waarde van meer dan 2,2 miljard bevat een honderdtal kantoorgebouwen dat een totale oppervlakte van meer dan 920.000 m² vertegenwoordigt. Deze panden staan voornamelijk in Brussel en in andere grote Belgische steden als Luik en Antwerpen, naast een aantal gebouwen in Luxemburg. De bezettingsgraad behaalt nagenoeg 95%, een merkwaardig resultaat. Het op Euronext Brussels genoteerde Befimmo is een gedegen financiële waarde die erin is geslaagd de betrekkelijke schuldenlast te verminderen en tegelijk de balansverhoudingen te verbeteren. Het nettoresultaat per aandeel bedroeg voor het jaar 2013 3,97 euro. Hierdoor kan Befimmo zijn aandeelhouders een dividend aanbieden waarvan het rendementsniveau overeenstemt met het risicoprofiel. “Befimmo staat financieel sterk op een Brusselse vastgoedmarkt die nog steeds met moeilijkheden kampt, hoewel het saneringsproces goed op gang is. De vennootschap dankt deze goede resultaten aan een aanhoudend investeringsprogramma dat bedoeld is om de kwalitatieve en technische prestaties van de kantoren te verbeteren, in het bijzonder op energetisch vlak”, verklaart Befimmo gedelegeerd bestuurder Benoît De Blieck. Brussel kan heel wat treffende voorbeelden van investeringen voorleggen. Zo werd Befimmo in 2013 eigenaar van de Blue Tower, een icoon van de Louizalaan en tegelijk het neusje van de zalm op het gebied van comfort en functionaliteit. Benoît De Blieck De vennootschap nam deel aan omvangrijke renovatieprojecten, met onder andere het Wetenschap-Montoyer gebouw (5.379 m²), in de Brusselse Leopoldwijk (gestart in 2010; budget: 10 miljoen euro). In mei 2012, verwelkomde Fedimmo (een dochteronderneming van Befimmo) het Europese 18 BECI - Brussel Metropool - februari 2015 Parlement in het Wetenschap-Montoyer gebouw, voor een vaste duur van 21 jaar. Ook in 2012 rondde Befimmo het renovatieprogramma van het Central Gate gebouw (32.500 m²) recht tegenover het Centraal Station af. Het project omvatte de renovatie van gevels en daken, de herinrichting van parkeergelegenheid, patio’s en intern verkeer, en ten slotte de vernieuwing van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. In dit pand werd 26 miljoen euro geïnvesteerd. De energieprestaties van de Central Gate werden aanzienlijk verbeterd, onder andere door de vervanging van de enkelglasramen door dubbele beglazing in hoge-prestatie aluminium ramen. Ook de isolatie van de daken werd herzien en verbeterd. Sommige platte oppervlakten werden groene daken terwijl andere delen met zonnepanelen werden uitgerust. Bovendien kwam er een systeem voor regenwaterwinning om een deel van de sanitaire installaties te bedienen. Er bestaan nog vele andere voorbeelden van renovatieprojecten volgens de strengste energie- en milieunormen, waaronder de BREEAM standaard. 12 MVO prioriteiten “Het engagement van onze onderneming in duurzame ontwikkeling beperkt zich helemaal niet tot de bescherming van het milieu”, onderstreept Émilie Delacroix, Corporate Social Responsibility Manager. Befimmo beschouwt maatschappelijk verantwoord ondernemen als een vorm van strategisch beleid en ontwierp eind 2013 een ‘materialiteitsmatrix’ dat 12 milieugebonden, economische en sociale prioriteiten uitstippelt. Deze prioriteiten vallen onder vier grote categorieën: het milieu, het team, de huurders en het beleid. “Daarin vermelden wij onder andere concrete acties voor de continue opleiding van onze medewerkers, stappen om onze eigen huurders gevoelig te maken voor maatschappelijke verantwoordelijkheid of bijvoorbeeld ook extra inspanningen die wij moeten leveren om transparanter op te treden naar de verschillende spelers toe”, zegt Mevrouw Delacroix, die bijzonder trots is dat Befimmo onlangs werd bekroond voor het beste Belgische verslag over duurzame ontwikkeling. ● R.T. Pagina 19

Pagina 21

Scoor meer met een online winkel in uw PDF-en. Velen gingen u voor en publiceerden relatiemagazines online.

Brussel Metropool - februari 2015 Lees publicatie 10026Home


You need flash player to view this online publication