TOPIC publieke televisieomroepen, ongeveer 250.000 m² woningen, de nodige infrastructuren voor deze nieuwe wijk (crèches, scholen enz.) en de aanleg van een gewestelijke park. De stedenbouwkundige programmering voorziet het onthaal van ongeveer 6.000 nieuwe inwoners. 10% voor de mediabedrijven Ann De Cannière is ‘Mediapark Brussels’ projectleider bij het ATO. Ze voorziet dat ongeveer 10% van de bebouwbare oppervlakte van de VRT-RTBF-site (dus niet de ‘uitgestrekte’ pool tussen de Leuvensesteenweg en de Kolonel Bourgstraat) voor allerlei types mediabedrijven zal worden voorbehouden. De pool moet onder andere synergieën bevorderen en als incubator dienen voor innoverende bedrijven, bijvoorbeeld via vormings- en onderzoeksactiviteiten. Contacten werden in dit verband al gelegd met hogescholen die zich op de media toespitsen, om eventuele behoeften te voorzien. In dit stadium heeft nog niemand beslist naar Reyers te verhuizen, maar bestaat er wel ‘veel belangstelling’. Om productieve krachten aan te trekken, is het verder van belang dat een deel van de voorziene infrastructuren ook media-uitrustingen bevatten: een filmstudio, een schouwspelzaal, bioscopen enz. Om de coherentie van het geheel te verzekeren, wordt momenteel onder toezicht van het ATO een masterplan ontwikkeld, dat vóór juli 2016 moet worden goedgekeurd. Aangezien de bouw van de nieuwe vestigingen van de VRT en RTBF van 2017 tot 2019 zal duren, dat de verhuizing in 2020 is voorzien en de afbraak van de oude gebouwen tussen 2020 en 2022, zal de bouw van nieuwe woningen, handelszaken en kantoren ten vroegste in 2022 beginnen, behalve als bepaalde werkzaamheden gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Ondertussen zouden ook andere gemengde vastgoedontwikkelingsprojecten (woningen en kantoren) in de nabijgelegen straten kunnen worden verwezenlijkt. Een vergunDe ‘Reyers ontwikkelingspool’ ligt tussen de E40, de Leuvensesteenweg en de Kolonel Bourgstraat. ning werd bijvoorbeeld aangevraagd voor de herinrichting van de Vlan-terreinen (naast de banden-concurrent.nl/">autokeuring). In dezelfde zone bestaat er een ander stedenbouwkundig project voor de zogenaamde ‘parkway’, langs de E40. Het ATO heeft acht maanden tijd om een masterplan uit te stippelen dat de grote richtlijnen voor dit gebied definieert. De dynamiek beheren Het succes van de toekomstige ‘Media’-concurrentiepool zal grotendeels afhangen van zijn potentieel aan innovatie in een sector die razendsnel evolueert. Rekening houdend met de omvang van deze werf en de spreiding ervan in de tijd, zal één van de grootste uitdagingen erin bestaan de politieke actie te synchroniseren met de werkelijkheid van de mediabedrijven die belangstelling tonen voor groei en ontwikkeling door fysieke toenadering. Het komt er dus op neer beloftes te houden en termijnen te respecteren. Met de hoop een nieuwe dynamiek te doen ontstaan, te ontwikkelen en in stand te houden. Want 2022, da’s in feite overmorgen! ● Rue Neerveldstraat 109 1200 Bruxelles-Brussel Tel 0032 (0)2 761 20 20 Fax 0032 (0)2 771 68 70 www.giroflex.com Contact : Nancy Debecker Tel : 0032 (0)475 42 94 92 Mail : nancy.debecker@giroflex.be © Buur-Stratec Pagina 16

Pagina 18

Interactieve e-folder, deze artikel of lesboek is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar uitgeven van online onderwijscatalogi.

Brussel Metropool - februari 2015 Lees publicatie 10026Home


You need flash player to view this online publication