INTERNATIONAL De internationale toer op, dankzij jongeren OPLEIDING INTERNATIONALE HANDEL Al 10 jaar lang kunnen bedrijven een beroep doen op jonge gediplomeerde werkzoekenden, via twee vormingsprogramma’s in buitenlandse handel, met de steun van Brussel Invest & Export, Cefora en Bruxelles Formation. In 70 tot 80% van de gevallen wordt de jonge gediplomeerde aangeworven! David Hainaut D oor gebrek aan de nodige vaardigheden, human resources of gewoon tijd blijft de ontwikkeling van een internationale activiteit voor vele ondernemingen een luxe. Daarom tracht het Brusselse Gewest sinds 2004 de ondernemers bij hun initiatieven in het buitenland te ondersteunen. Dit gebeurt onder andere door jonge werkzoekenden ter beschikking te stellen die een van de twee bestaande opleidingen in buitenlandse handel hebben gevolgd. Deze twee opleidingen vullen elkaar trouwens aan. Enerzijds is er het zogenaamde Brussels Young Exporters Program (BYEP, voor masters), dat zowel in het Frans als in het Nederlands wordt aangeboden en waarmee Brusselse kandidaten Export Managers kunnen worden. En anderzijds bestaat er de opleiding tot ‘Assistant Import-Export’ (AIE, voor bachelors; dit jaar slechts in het Frans aangeboden), die assistenten voor Export Managers opleidt. Het BYEP verloopt in drie stappen. De deelnemers, die goede taalvaardigheden kunnen voorleggen, volgen eerst 10 weken lang theoretische cursussen. Daarna nemen ze zes weken lang deel aan een inleefstage in een Brusselse KMO om de producten te leren kennen en mogelijke uitzichten in het buitenland te onderzoeken. Ten slotte vertrekken ze dankzij een beurs voor twee maanden naar het buitenland, waar ze functies van economisch en handelsattachés van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan uitoefenen. Hier dient gezegd dat, uitgezonderd enkele mogelijke specifieke vereisten, alle reis- en verblijfkosten worden gedekt. Wat de AIE vorming betreft, die bestaat uit twee fasen: een theoretisch luik van drie maanden en nadien een stage van acht weken in een Brusselse onderneming. De balans van 10 jaar opleidingen en win-win relaties: dankzij 250 bedrijven konden 300 kandidaten worden opgeleid. Dit is een waar succes, des te meer omdat gemiddeld driekwart van de deelnemers hiermee ook een baan heeft gevonden, meestal in de onderneming waar ze stage hebben gelopen. En de anderen kregen dankzij deze ervaring bijna allen een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt. “Dit zou ik zonder twijfel opnieuw doen!” Steven De Volder was verleden jaar kandidaat. Zijn parcours getuigt van het nut van de BYEP opleiding. Na zijn studies in handelswetenschappen kon deze 27-jarige werkzoekende een stage beginnen bij Vanparys, een bedrijf dat een veertigtal mensen tewerkstelt en vooral chocoladedragees produceert. “Na een theoretische opleiding van twee maand en half, ben ik iets meer dan een maand Luc Van der Rasieren: “De stage van Steven werd in juli afgerond. In augustus hebben we de jongeman aangeworven!” lang bij Vanparys in Brussel gaan werken, om de producten grondig te leren kennen. Dit was bijzonder leerrijk. Nadien ben ik naar Parijs vertrokken om daar een marktstudie te verrichten, aangezien het bedrijf van plan was een nieuw gamma producten via Franse warenhuizen te verkopen. Ter plaatse heb ik veel steun genoten. Goed voor de motivatie was dat.” Een overtuigende ervaring, aangezien stagemeester Luc Van der Rasieren Steven een maand later heeft aangeworven! “Toen wij Steven via Brussel Invest & Export ontmoetten, hebben we hem op de hoogte gebracht van onze buitenlandse plannen. Ik ben hem nadien trouwens meerdere keren in Parijs gaan bezoeken. Het werd een groot succes. Ik zou dit zonder twijfel opnieuw doen, mocht dit nodig blijken!” Een waar groeipotentieel Marc Loos, de economische en handelsattaché van Brussel Invest & Export bij de Belgische ambassade in Parijs, volgt en begeleidt de stagiairs. Hij levert contactgegevens en waardevol advies. “Tijdens hun verblijf in Frankrijk leggen de stagiairs verslag af van hun activiteit; in ruil bieden wij begeleiding.” Zowel geografisch als op taalvlak blijft Frankrijk voor ons een zeer belangrijke en eventueel aantrekkelijke markt. Toch stelt Marc Loos vast dat “70% van onze Brusselse klanten nog nooit naar onze zuiderburen hebben geëxporteerd!” Elke ondernemer zal de troeven van zulke opleidingen gemakkelijk inzien, ongeacht of hij nadien naar Frankrijk of naar een ander land uitvoert. ● BECI - Brussel Metropool - februari 2015 13 R.T. Pagina 14

Pagina 16

Interactieve internet webshop, deze krant of relatiemagazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het bladerbaar maken van web catalogi.

Brussel Metropool - februari 2015 Lees publicatie 10026Home


You need flash player to view this online publication