THINK TANK ‘Dynamiek’ ruimt de plaats voor ‘Brussel metropool’ In 2015 betreedt het magazine van BECI een nieuw tijdperk. Dit gaat gepaard met een nieuwe titel, een nieuw formaat, een nieuwe bladschikking en een nieuwe redactionele inhoud. Hoofdredacteur Emmanuel Robert geeft uitleg bij de verschillende facetten van deze doortastende vernieuwing. Waarom was het magazine aan vernieuwing toe? BECI speelde al enige tijd met de mogelijkheid om zijn magazine Dynamiek grondig op te frissen. Het blad vervulde zijn communicatierol niet meer optimaal. Wij wilden tegelijk het uitzicht moderniseren, de inhoud herzien en de distributie verbeteren. Het denkproces ging eind 2013 van start en beetje bij beetje, werden de veranderingen zo ingrijpend dat het niet meer om hetzelfde magazine ging. Deze logica hebben wij tot het uiterste gedreven zodat het tijdschrift per slot van rekening een nieuwe identiteit en een nieuwe benaming heeft gekregen. Dit is precies wat onze voorzitter in zijn editoriaal toelicht. Wat verandert er? Alles, of toch bijna! De trouwe lezers van Dynamiek zullen eerst bij het uitzicht van het magazine stilstaan. Het formaat wordt lichtjes groter dan voordien, met een tiental millimeters meer in de breedte en ongeveer 15 millimeter in de hoogte. Hierdoor worden de proporties van een A4 behouden. Wat echter niet meteen opvalt, is dat de oppervlakte van elke bladzijde met 10% toeneemt, een mooie troef voor het leescomfort. De nieuwe bladschikking zorgt voor een vlottere leesbaarheid, met een schreefloos lettertype en veel ruimte voor afbeeldingen. We hebben bovendien kleine animatiegimmicks voorzien onder de vorm van kleine figuurtjes die doorheen de pagina’s opduiken. Sommige rubrieken kregen een eigen grafische vormgeving: dit geldt onder andere voor de kronieken van Jean Blavier en Michel Geyer, die telkens naar de pers knipogen. Verder hebben wij de rug van het tijdschrift vervangen door een geniet vierkant model, dat voor een mooiere afwerking zorgt. Hoe wordt de inhoud gestructureerd? De lezers krijgen ongeveer dezelfde structuur als vroeger voorgeschoteld, maar met duidelijker afgebakende hoofdstukken. Elk van de vijf hoofdstukken krijgt een kleur. We zetten ze even op een rijtje. De Think Tank focust op debatten en ideeën, met interviews, kronieken, thema’s van de Brusselse politiek enz. Daarop volgen de hoofdstukken International en Topic – het themadosEmmanuel Robert sier van de maand. Als vierde krijgen wij de rubriek ‘Ondernemen’, die overeenstemt met de vroegere sectie ‘Het bedrijf, dag in, dag uit’: hier worden hulpmiddelen en goede praktijken besproken en voorzien wij het maandelijkse ‘Starter’ artikel. Vijfde en laatste hoofdstuk: ‘Community’, die voor onze leden is voorbehouden. Daar vindt u de agenda, foto’s van BECI events, toetredingsaanvragen en de ‘News’ rubriek, die de berichten van onze leden publiceert. Hun persverklaringen zijn namelijk welkom! In ‘Community’ leest u ook tekstjes met een ietwat speelsere inhoud, o.a de ‘restauranttip’. Wat verandert er nu inhoudelijk? In september kwamen wij al met nieuwe rubrieken op de proppen. Voorbeelden zijn de bladzijden ‘Voor of tegen’ en de ‘Self-employed corner’. De voornaamste verschuiving in 2015 betreft echter de dossiers. Bepaalde thema’s hebben wij behouden; denk maar aan duurzaamheid of mobiliteit. Van andere steeds wederkerende onderwerpen nemen wij wat afstand. Dit geldt bijvoorbeeld voor banden-concurrent.nl/">automobiel en facility management. Nieuwe thema’s nemen het roer over om een atypisch denkproces op gang te brengen. In de maand maart zullen we het bijvoorbeeld hebben over de silver economy. Het thema veiligheid komt in december aan bod. Het eerste nummer pronkt met de ‘top van de bedrijven’, wat op zich ook een première is. Dit betekent in geen geval dat facility management niet meer ter sprake komt, wél gecombineerd met andere thema’s – zoals banden-concurrent.nl/">auto’s bij het thema mobiliteit. Dit eerste nummer is natuurlijk geen eindpunt, wel de start van een project dat zal blijven evolueren en waarvoor wij al aan nieuwe rubrieken denken. Heeft een papieren magazine nog zin in de 21e eeuw? Zeker en vast! Wij weten dat papier als medium zijn waarde behoudt, zeker in combinatie met onze elektronische media, onze website en onze nieuwsbrieven. Terwijl anderen zulke investeringen stopzetten, heeft BECI beslist in zijn magazine te investeren, met een hogere oplage, een groter formaat, een moderner uitzicht en een betere afwerking. Ik ben daarmee bijzonder opgetogen! ● BECI - Brussel metropool - januari 2015 5 Pagina 6

Pagina 8

Interactieve digi krant, deze brochure of drukwerk is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal zetten van digitale spaarprogramma.

Brussel Metropool - januari 2015 Lees publicatie 10024Home


You need flash player to view this online publication