TOPIC DE TOP VAN DE BRUSSELSE ONDERNEMINGEN SITA: “buurtberoepen bij een werkgever die diversiteit eert” Afvalverwerkingsspecialist SITA vestigde zijn maatschappelijke zetel in de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem en geldt bovendien als een belangrijke werkgever voor al dan niet gekwalificeerde werkkrachten. Het bedrijf kiest resoluut voor nabijheid en diversiteit. R.D. D eze dochteronderneming van Suez Environnement specialiseert zich in het beheer van afvalstromen en is marktleider in deze sector in België. Het bedrijf stelt ongeveer 2.400 mensen tewerk op meer dan 50 sites, verspreid tussen de Ardennen en de Kust. De zone Centrum, die Vlaams-Brabant en Brussel dekt, vormt hiervan een strategisch onderdeel dat 50 miljoen euro omzet realiseert. Het bedrijf haalt jaarlijks 350.000 ton afval op bij ongeveer 9.500 ondernemingen (op een nationaal totaal van 2,8 miljoen ton afval). SITA focust op de ophaal, verwerking en recycling van allerlei types industrie- en handelsafval (papier, bouwafval, overschotten, plastic, hout, glas, slib enz.). Een belangrijke speler in de Haven van Brussel Afval uit Brussel wordt voornamelijk op twee sites langs het kanaal in Laken (dicht bij de Vroegmarkt) en in Neder-over-Heembeek verwerkt. Op de tweede site beschikt SITA over een splinternieuwe openbare loskaai. Dit jaar is de onderneming namelijk begonnen met vervoer langs de waterwegen. Verder investeerde SITA in een balenpers voor papier in Neder-over-Heembeek. Deze site behoort tot de belangrijkste van de groep en wil voordeel halen uit de snelle ontwikkeling die dit Brusselse gebied momenteel doorstaat. Door de alom vertegenwoordigde tertiaire sector genereert het Brusselse Gewest aanzienlijke kantoorafvalstromen. SITA zorgt voor de ophaal in 70 gebouwen van de Europese instellingen. Ook de Horecasector is in het Gewest sterker aanwezig dan elders. Verder stelt SITA op het Tentoonstellingspark en op de luchthaven permanent personeel tewerk. Bij de grootste industriële speler van de hoofdstad wordt de ophaal van het afval eveneens aan SITA toevertrouwd. SITA vervult zijn openbare gezondheids- en zindelijkheidsmissie met een vloot van 80 voertuigen en ongeveer 32.000 containers in het Brusselse Gewest. Het bedrijf kende tijdens de afgelopen jaren een lichte maar constante groei van zijn activiteiten in het Gewest. Naast de cijfers onderscheidt SITA zich als grote werkgever in een voortaan industriearm Gewest, waarbij een flink deel van de banen toegankelijk zijn voor relatief laaggeschoolde werkkrachten. In Brussel stelt SITA 148 voltijds equivalenten tewerk, waaronder meer dan 100 arbeiders. Deze cijfers worden naargelang van het seizoen met 10 tot 20% uitzendkrachten aangevuld. “Om logistiek effiPhilippe Van de Brande ciënt te werken, moeten wij ons zo dicht mogelijk bij de grote kantoorwijken en commerciële centra vestigen. Het verwerkingscentrum van Laken heeft het voordeel op een boogscheut te liggen van het toekomstige handelscentrum Docks Bruxsel, naast de Van Praetbrug. Wij bieden dus buurtberoepen die niet kunnen worden gedelokaliseerd, in een langetermijnperspectief”, vertelt Philippe Van de Brande, directeur van de zone Centrum bij SITA. Diversiteit en duurzame ontwikkeling Ook door de culturele diversiteit van zijn personeel scheert SITA hoge toppen. Een dergelijke melting-pot is een mooi voorbeeld voor andere werkgevers. Zowel op economisch als op ecologisch vlak speelt het bedrijf een vooraanstaande rol door de sensibilisering van Brusselse ondernemingen voor afval als een secundaire grondstof. En wat betreft duurzame ontwikkeling is het bedrijf al evenmin bij de pakken blijven zitten: hiervan getuigen de initiatieven die tijdens de afgelopen jaren van start gingen. De daken van de Neder-over-Heembeekse site werden met zonnepanelen bedekt en SITA experimenteerde als eerste bedrijf in België met een bijzonder innoverend verlichtingssysteem dat gebruik maakt van daglicht en daarom het verbruik van elektriciteit drastisch vermindert. Bovendien voert het bedrijf momenteel tests met een elektrisch voertuig op de luchthaven van Zaventem. “Wij trachten onze processen continu te verbeteren. Op het vlak van afvalsortering scoren Brussel en de rest van het land redelijk goed, maar er is nog ruimte voor verbetering en innovatie. Voor het ogenblik testen we bijvoorbeeld een systeem om verf terug te winnen. Er loopt ook een testfase met een machine die matrassen van allerlei afkomst, met inbegrip de horecasector, ontmantelt en recyclet”, vertelt een trotse Philippe Van de Brande. ● BECI - Brussel metropool - januari 2015 29 R.T. © David Plas Pagina 30

Pagina 32

Heeft u een nieuwsbrief, modern media of eonderwijs catalogussen? Gebruik Online Touch: publicatie online uitgeven.

Brussel Metropool - januari 2015 Lees publicatie 10024Home


You need flash player to view this online publication