WOORD VOORAF Een magazine voor al de ondernemingen in Brussel U leest het allereerste nummer van Brussel metropool, het door BECI gepubliceerde nieuwe magazine van en voor de Brusselse ondernemingen. Dit economisch tijdschrift wordt door ondernemingen geschreven en richt zich tot alle ondernemingen in onze hoofdstad. Dit laatste is van belang: BECI staat als kamer van koophandel niet alleen ten dienste van zijn leden. Als werkgeversorganisatie heeft zij ook tot taak en roeping de belangen van alle ondernemingen in alle sectoren te verdedigen. BECI moet al deze bedrijven informeren en ervoor zorgen dat hun standpunten gehoor krijgen. Daarom hebben wij beslist het magazine aan ieder van hen te sturen, naast de brede waaier Brusselse overheidsinstellingen waar Brussel metropool eveneens wordt verdeeld, namelijk de parlementen, ministeries, gemeentebesturen enz. Meer dan ooit willen wij door ons magazine – of eerder uw magazine – het debat op gang houden. Daarom hadden wij een nieuw medium nodig. Het magazine draagt een nieuwe titel die meteen zijn Brusselse eigenheid uitstraalt. Wij houden van Brussel… In feite zijn wij Brussel. Brussel? Een ijzersterk merk, een wereldwijd gekende economische en politieke hoofdstad, waarvan de Amerikaanse website Brand Channel de commerciële waarde op 456 miljard dollar raamde – véél meer dan Vlaanderen, Wallonië of België! Bestond er een betere benaming voor het magazine om op ons niveau bij te dragen tot de internationale faam van Brussel en zijn ondernemingen? Brussel metropool heet ook Bruxelles métropole: de Nederlandse en Franse titels lijken op elkaar om onze eigen Brusselse en tweetalige identiteit te onderstrepen. Brussel metropool verwijst ten slotte naar de metropolitane dimensie van grote steden en hun economische ruimte. Evenals buursteden Antwerpen of Rijsel, vormt Brussel het hart van een samenwerkingsmodel dat over een uitgestrekt gebied uitstraalt en voor welvaart zorgt. Wij hebben ons ertoe verbonden dit model te promoten. De vernieuwing reikt veel verder dan de titel, want van Brussel metropool hebben wij zowel de maquette en de structuur als de inhoud ingrijpend gewijzigd om beter in te spelen op de belangen en de bekommernissen van Brusselse bedrijven. Ik nodig u dus uit het magazine met verdiende aandacht door te nemen. Lang leve Brussel metropool! En veel leesgenot. Thierry Willemarck, Voorzitter van BECI Pagina 2

Pagina 4

Scoor meer met een webwinkel in uw PDF-en. Velen gingen u voor en publiceerden publicaties online.

Brussel Metropool - januari 2015 Lees publicatie 10024Home


You need flash player to view this online publication