TOPIC DEMOGRAFIE VAN DE ONDERNEMINGEN: OPRICHTINGEN, STOPZETTINGEN EN FAILLISSEMENTEN AANTAL actieVE BEDRIJVEN, 2010-2014 76000 78000 80000 82000 84000 86000 88000 90000 92000 94000 96000 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 WIJZIGING VAN HET AANTAL ONDERNEMINGEN, BRUSSEL (rechterschaal) AANTAL actieVE ONDERNEMINGEN, BRUSSEL (linkerschaal) WIJZIGING VAN HET AANTAL ONDERNEMINGEN, BELGIË (rechterschaal) CONJUNCTUURGROEI VAN DE BEDRIJFSOPRICHTINGEN, BHG 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Jan 2014: 3 779 180 150 120 90 60 30 0 -30 -60 CONJUNCTUUR (rechterschaal) TENDENS SEIZOENGEZUIVERDE GEGEVENS CYCLUS Oprichtingen, toestand rond juni 2014: het aantal actieve bedrijven is begin 2014 gaan stijgen nadat de advocaten in de administratieve database van de btw-plichtigen werden opgenomen. Zelfs als men geen rekening houdt met dit gegeven, vertoont de creatie van nieuwe bedrijven sinds november 2013 een positieve conjunctuur. Tijdens de eerste zes maanden van 2014 heeft deze trend zich verdergezet. Het positieve verschil ten opzichte van de lange-termijn tendens groeide tijdens deze periode bijzonder snel door, zodat tegen het einde van het tweede trimester de hoogste waarden sinds begin 2007 werd bereikt. CONJUNCTUUREVOLUTIE VAN DE FAILLISSEMENTEN, BHG 300 250 200 150 100 50 0 CONJUNCTUUR (rechterschaal) TENDENS 100 75 50 25 0 25 -50 SEIZOENGEZUIVERDE GEGEVENS CYCLUS Faillissementen, toestand rond juni 2014: tijdens het eerste semester 2014 kampte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een faillissementspercentage van 1,2%, wat aanzienlijk hoger is dan het nationale gemiddelde (0,7%). De meest getroffen sectoren zijn: de handel (29,4% van het totaal), de Horeca (16,9%) en de bouw (14,1%). Tijdens de eerste zes maanden van 2014 werd één stopzetting op vier in het Brusselse Gewest een faillissement (1/6 op nationaal niveau). 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 CONJUNCTUUR (rechterschaal) TENDENS 200 150 100 50 0 -50 -100 SEIZOENGEZUIVERDE GEGEVENS CYCLUS CONJUNCTUURGROEI VAN DE BEDRIJFSSTOPZETTINGEN, BHG Stopzettingen, toestand rond juni 2014: tussen januari en juni 2014 registreerde het BHG 4.660 stopzettingen van bedrijfsactiviteiten. Dit getal is vier semesters achter elkaar blijven toenemen, weliswaar met een gevoelige vertraging tijdens het eerste semester van 2014. Oprichtingen en stopzettingen, uitzichten: door het herstel van de economische groei waarop in 2014 werd gehoopt en de verwachtingen van een snellere groei in 2015 zullen de bedrijfsoprichtingen zich in de komende maanden vermoedelijk op een vrij hoog niveau handhaven. Anderzijds zal het aantal stopzettingen op korte termijn nogal hoog blijven. Het nettoverschil tussen de oprichtingen en de stopzettingen is in Brussel positief. Het aantal ondernemingen in de hoofdstad neemt toe, ondanks verhuizingen tussen de drie gewesten en naar het buitenland (voor Brussel is het saldo van deze migraties negatief voor de ganse bestudeerde periode ). Faillissementen, uitzichten: het aantal faillissementen in Brussel is tussen januari en juni 2014 globaal ten opzichte van het vorige jaar verminderd. Wel dient gezegd dat het aantal wegens faillissement verloren banen is gestegen: 2.425 banen gingen verloren door het faillissement van 1.070 Brusselse ondernemingen tijdens het eerste semester. 22 BECI - Brussel metropool - januari 2015 Aantal faillissementen Jan-07 Juli-07 Jan-08 Juli-08 Jan-09 Juli-09 Jan-10 Juli-10 Jan-11 Juli-11 Jan-12 Juli-12 Jan-13 Juli-13 Jan-14 Juli-14 Aantal faillissementen Aantal actieve ondernemingen Aantal oprichtingen Jan-10 Juli-10 Jan-11 Juli-11 Jan-12 Juli-12 Jan-13 Juli-13 Jan-14 2010-III 2010-IV 2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II Jaarlijkse verschuiving (in %) Antal oprichtingen Aantal oprichtingen Jan-10 Juli-10 Jan-11 Juli-11 Jan-12 Juli-12 Jan-13 Juli-13 Jan-14 Antal oprichtingen Pagina 23

Pagina 25

Scoor meer met een e-commerce shop in uw brochures. Velen gingen u voor en publiceerden gidsen online.

Brussel Metropool - januari 2015 Lees publicatie 10024Home


You need flash player to view this online publication