TOPIC PRIORITEITEN Nagenoeg 42% van de respondenten vragen een verlaging van de sociale lasten, tegenover 60% in 2011. Is dit het gevolg van de aankondiging van de lastenverlaging door de federale regering? De vraag naar een belastingvermindering voor natuurlijke personen is van 20% in 2013 gestegen tot 24% dit jaar. Bij de prioriteiten waar specifiek de regering voor moet instaan, vinden we, zoals verwacht, mobiliteit (51%), AANWERVING Of de ondernemers nu de toekomst met wat meer vertrouwen tegemoet zien? Ze blijven uitermate voorzichtig wat betreft aanwervingen en investeringen: slechts 46% onder hen overweegt zulke stappen binnen de komende 12 maand. Dit is uiteraard 6% beter dan in november 2013, maar we staan nog heel ver van het optimisme van de jaren 2011-2012, toen meer dan 70% van de werkgevers aan investeringen of aanwervingen dachten. De dreiging van delokalisatie is in geen geval geluwd. 34% van de Brusselse ondernemers overwegen nog steeds hun activiteiten op korte of middellanWERVING EN INVESTERINGEN 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ja ACTUALITEIT Er werden twee heel actuele vragen gesteld. De eerste ging over het vertrouwen in de federale regering. Dit is eerder goed: 48% vertrouwen tegenover 32% weinig vertrouwen. Een positief resultaat in vergelijking met de Brusselse regering, zoals eerder aangehaald. De tweede luidde: bent u bereid te recruteren indien de sociale lasten in het algemeen dalen? 62% antwoordt ja. 28% kan hier nog niet op antwoorden. Alles zal waarschijnlijk van de conjunctuur afhangen. Een dan nog dit laatste resultaat, waar wij bijzonder mee opgetogen zijn: 83% onder u verklaren zich tevreden of zeer tevreden met de manier waarop BECI u vertegenwoordigt. Dit motiveert ons om verder te zetten en onze actie ten voordele van de Brusselse ondernemingen nog te versterken! Nee nov 2010 jun 2011 dec 2011 mar 2012 mar 2013 nov 2013 nov 2014 ge termijn buiten het Gewest te verplaatsen. In 16% van de gevallen wordt zelfs aan het buitenland gedacht. Deze proporties blijven, helaas, stabiel. Om de werkloosheid in Brussel te doen dalen, zijn de ondernemers voorstander van een verlaging van de sociale lasten (49%) en de verbetering van het onderwijs (37%). In het raam van onze Annual Event “Back to School”, peilden wij naar de te treffen maatregelen om het onderwijs in staat te stellen werkelijk de deuren van de arbeidsmarkt voor jonge Brusselaars te openen. Drie prioriteiten kwamen duidelijk naar voren: een alliantie tussen onderwijs en werkgelegenheid (29,5% van de stemmen), de herwaardering van het technisch onderwijs (nagenoeg 20%) en een toename van het aantal stages (15,7%). Voor wat discriminatie betreft en de beste manier om hiertegen in te gaan, beveelt 39% van de werkgevers aan ... de werkgevers beter te informeren over de opportuniteiten van diversiteit. Dit komt goed uit want BECI beschikt nu over zijn eigen ‘Diversiteitscel’, die consultancy, advies en opleidingen verstrekt. De eerstvolgende sessie heeft het over ‘diversiteit en handicap’, op vrijdag 16 januari (zie www.beci.be). HOE KAN HET ONDERWIJS DE JONGE BRUSSELAARS ECHT TOEGANG TOT DE ARBEIDSmarkt BEZORGEN? Ik weet het niet De bedrijven bij de opleiding betrekken Het technisch onderwijs opwaarderen Jongeren helpen om meer stages te lopen Het beroep als onderwijzer weer opwaarderen Andere De scholen zelfstandig maken Onderwijs op maat van elke leerling De directies responsabiliseren Alle kinderen op drie jaar naar de kleuterklas 4% 5% 12% 8% 16% 29% 3% vereenvoudiging van de administratieve procedures (40%) en verlaging van de fiscaliteit (38%). Deze drie prioriteiten vinden wij sinds 2011 stelselmatig in al onze opiniepeilingen terug. Verlichting van de werkgeversbijdragen Belastingvermindering voor natuurlijke personen Vermindering van de belastingvoeten op bedrijfswinsten Fiscale stimulansen bij investeringen Fiscale stimulansen bij aanwervingen Andere 24% DE TE TREFFEN MAATREGELEN 4% 12% 7% 11% 42% 20% AANWERVEN ALS ER EEN SOCIALE LASTENVERLAGING KOMT? Ik weet het niet 28% Ja 62% Nee 10% BECI - Brussel metropool - januari 2015 17 Pagina 18

Pagina 20

Voor tijdschriften, online spaarprogramma en folders zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw spaarprogramma.

Brussel Metropool - januari 2015 Lees publicatie 10024Home


You need flash player to view this online publication