INTERNATIONAAL BEZOEK VAN EEN IRAANSE DELEGATIE De toekomst loopt wel degelijk langs Iran Op 11 december ontvingen Brussels Invest & Export en BECI een afvaardiging van Iraanse zakenlieden. De heer Gholam Hossein Shafei, voorzitter van de Kamer van Koophandel, Industrie, Mijnbouw en Landbouw van Iran, en de heer John Stoop, voorzitter van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel, ondertekenden bij deze gelegenheid een nieuw samenwerkingsprotocol. David Hainaut Z o werd tegen het einde van 2014 ontegensprekelijk een nieuwe stap gezet tussen een zestigtal Belgische ondernemingen en meerdere belangrijke vertegenwoordigers van een van de meest ambitieuze landen van vandaag. Dit beaamde John Stoop trouwens onmiddellijk: “Iran is een land van troeven. Deze historische natie is ambitieus, jong en dynamisch. Het is boordevol energie maar wordt vaak onderschat. Het is een land van toekomst, met een gigantisch potentieel dat in lijn ligt met zijn 77 miljoen burgers. Wij mogen ons echt verheugen van de hoogwaardige dialoog die wij met Iran tot stand kunnen brengen.” België, als erkend land Weinigen weten dat de relaties tussen België en dit land van het Midden-Oosten al meer dan 170 jaar standhouden! Dit is een niet te verwaarlozen troef om banden aan te spannen tussen twee landen die geografisch wel ver uit elkaar liggen, maar die wel een troef in gemeen hebben, namelijk een buitengewone strategische positie. Bovendien geven de Iraniërs graag toe dat ze België dankbaar zijn voor zijn aanhoudende openheid van geest. Dit gevoel uitte zich zeer concreet op de ontspannen en glimlachende gezichten van de aanwezige personaliteiten, waaronder Zijne Excellentie Mahmoud Barimani, ambassadeur van Iran in België, de heer Shafei en de andere gasten die voor de gelegenheid van Iran naar Brussel waren gereisd. Allen hebben (onder andere) genoten van ‘Belgium beyond expectations’, een kort filmpje dat een sterke samenvatting van onze troeven biedt. De heer Peyman Daftari, secretaris-generaal van de Kamer van Koophandel Iran-België-Luxemburg, die vanaf februari 2015 zijn zetel bij BECI zal vestigen, klaagde echter de economische sancties tegen zijn land aan: “De Iraanse bevolking verdiende niet onder zulke onrechtvaardigheden gebukt te gaan, en zeker niet de negatieve gevolgen in een vitale sector als het toerisme te moeten ondergaan”, zei hij. Wel dient gezegd dat de Amerikaans-Europese sancties sinds begin 2014 aanzienlijk werden afgezwakt en dat ze geleidelijk verdwijnen. Enkele vooroordelen wegwerken Een ander hoogtepunt van deze samenkomst was de interventie van FIB CEO René Branders, die werken in Iran gewoon is en van wie de humoristische welsprekendheid alle toehoorders kon bekoren. “Ik ken Teheran en de omliggende gebieden bijzonder goed. Ik kan hier dus luid beweren dat wij onze vooroordelen over dit land moeten wegwerken, 12 BECI - Brussel metropool - januari 2015 John Stoop (links) en Gholam Hossein Shafei. want het getuigt van veel meer openheid dan wat wij hier denken. Ik sta telkens vol bewondering voor de gastvrijheid, de vlotte contacten en de bekwaamheden ter plaatse. Die mensen kennen ons veel beter dan we denken! Ze hebben toegang tot Euronews, moet u weten. U kunt een restaurant binnenstappen en zeggen dat u uit België komt; dan luidt het antwoord: “O ja, het land waar Walen en Vlamingen een beetje ruzie maken, nietwaar?” Een toenadering op meerdere niveaus Hoewel sommige handelsaspecten momenteel complex blijven – onder meer bankverrichtingen – gaan we, dankzij de contacten, een mooie toekomst tegemoet. Onder overweldigend applaus werd dus een samenwerkingsakkoord getekend tussen de heren Stoop en Shafei, die erop wees dat “België als een ouwe vriend is. Het is een klein land dat altijd van inspiratie getuigde, sinds de industriële revolutie tot ons huidig tijdperk van spitstechnologieën. De economische toenadering impliceert ook andere aspecten, zoals contacten tussen de culturen van de bevolkingen. Wij moeten allen met deze nieuwe aanpak rekening houden.” Na deze gemeenschappelijke voormiddag, werd de ganse namiddag gewijd aan individuele afspraken tussen ondernemers. ● Info : Sabine Soetens, International Business Development Manager BECI Tel. 02 643 78 12 - Mail sso@beci.be Pagina 13

Pagina 15

Voor mailings, online clubmagazines en onderwijs magazines zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw catalogussen.

Brussel Metropool - januari 2015 Lees publicatie 10024Home


You need flash player to view this online publication